Dự án đầu tư năm 2020 - 2023

Quyết định số: 2767/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Email In PDF.

V/v: Mở rộng phạm vi cấp cấp nước Tây Giang - Tây Thuận: Xây dựng trạm bơm tăng áp và đường ống phân phối nước sạch cấp nước cho xã Tây Thuận (từ nhà máy nước Tây Giang - Tây Thuận) Xem thêm ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 29 Tháng 7 2021 10:49 )
 

Quyết định số: 3519/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Email In PDF.

V/v: Mở rộng phạm vi cấp nước khu Đông Nam huyện Hoài Nhơn: Xây dựng trạm bơm tăng áp, đường ống dẫn nước, phân phối nước sạch dọc tuyến đường ĐT639 và các tuyến ống nhánh phân phối (cấp nước 02 thôn: Lâm Trúc 1 và Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh) Xem thêm ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 29 Tháng 7 2021 10:48 )
 

Quyết định số: 3824/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Email In PDF.

V/v: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước Huyện Phù Cát Xem thêm ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 29 Tháng 7 2021 10:51 )
 

Quyết định số: 2746/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Email In PDF.

V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình bổ sung nguồn nước các nhà máy: Nhơn Tân, Phước Sơn, Khu Đông Nam Hoài Nhơn, Đông Nam Phù Cát Xem thêm ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 8 2022 16:32 )
 
Trang 2 của 2