Văn bản về giá nước

Số / Ký hiệu
Trích yếu

Thực hiện Văn bản số 2790/UBND-KT của UBND tỉnh ngày 04/5/2020 về việc chủ trương điều chnh gim giá nước sch một số công trình cấp nước trên địa bàn tnh trong thời gian diễn ra dch bệnh Covid-19; trong đó điều chnh gim giá nước 5% so với đơn giá hiện hành đang áp dng cho công trình cấp nước sch nông thôn do Trung tâm Nước sch và vệ sinh môi trường nông thôn qun lý;

V/v Phê duyệt đơn giá cung cấp nước sinh hoạt Công trình cấp nước sạch và vệ sinh xã Tây Giang, Tây Thuận huyện Tây sơn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp.

Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 20/ 09/ 2013 V/v phê duyệt đơn giá cung cấp nước sinh hoạt công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp.

Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 V/v phê duyệt đơn giá cung cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn do Trung tâm NS&VSMTNT thuộc sở NT&PTNT BĐ cung cấp.

Trang 1 của 2

Tin đọc nhiều

Hoạt động trong tuần

* Chiến lược quốc gia Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
07/06/2022 | admin2

Chiến lược quốc gia Cấp nước sạch v [ ... ]


ứng dụng CN 4.0 vào thanh toán tiền nước
30/11/1999 | admin2
article thumbnail

Hướng dẫn cài đặt và thanh toán hóa đ [ ... ]


Video Nổi bật