Phần mềm chuẩn hóa thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

In
Triển khai ứng dụng phần mềm chuẫn hóa thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.

 Thực hiện Quyết định số 3662/QĐ-BNV ngày 13/01/2012 về việc tổ chức triển khai ứng dụng phần mềm chuẩn hóa thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ

Việc áp dụng phần mềm chuẩn hóa thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh nhằm giúp cho công tác soạn thảo văn bản hành chính được thống nhất, tránh sai sót và các lỗi về thể thức và kỹ thuật trình bày các thành phần thể thức và các yêu cầu về kỹ thuật trình bày theo các mẫu các loại văn bản (văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính thông thường, bản sao y bản chính văn bản).

 Đề nghị các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Ban triển khai thực hiện soạn thảo văn bản cơ quan trên phần mềm chuẩn hóa thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, xin liên hệ: Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế (Đ/c Dũng điện thoại: 0563.846519, 0914080761) Nhấn vào đây để tải phần mềm và hướng dẫn sử dụng

Nguồn: kktbinhdinh.vn

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 18 Tháng 2 2019 16:42 )