Điều chỉnh giá nước Covid_19

In
Số: 975 /SNN-KHTH     ngày 06 tháng 5 năm 2020
V/v điều chỉnh giảm giá nước sạch nông thôn trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19Tải 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 07 Tháng 10 2021 16:09 )