* Quyết Định số 2746/QĐ-UBND

Email In PDF.

V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình:Bổ sung nguồn nước các nhà máy: Nhơn Tân, Phước Sơn, Khu Đông Nam Hoài Nhơn, Đông Nam Phù Cát Xem thêm ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 19 Tháng 1 2021 23:37 )