Nhà máy nước sạch Hoài Nhơn

Quyết Định V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Tiểu dự án cấp nước sinh hoạt Khu Đông Nam huyện Hoài Nhơn.

Email In PDF.

xem thêm

 

Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

Email In PDF.

* Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.