Thông Báo

Số / Ký hiệu
Trích yếu

V/v ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc tại cuộc họp giải quyết việc di dời công trình thiết yếu để GPMB thi công Dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 19 theo hợp đồng BOT đoạn qua tỉnh Bình Định.

Ý kiến kết luận của Chủ tich UBND tỉnh Lê Hữu Lộc tại Hội nghị giao ban trực tuyến Tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 và triển khai các giải pháp chống hạn vụ Hè – Thu năm 2014

V/v thực hiện Quy trình thủ tục thẩm tra thiết kế công trình xây dựng

Thông báo số 92 /TB-UBND ngày 22/05/2013 thông báo Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc tại cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý, vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn nông thôn tỉnh icon hot

Tin đọc nhiều

Hoạt động trong tuần

* Chiến lược quốc gia Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
07/06/2022 | admin2

Chiến lược quốc gia Cấp nước sạch v [ ... ]


ứng dụng CN 4.0 vào thanh toán tiền nước
30/11/1999 | admin2
article thumbnail

Hướng dẫn cài đặt và thanh toán hóa đ [ ... ]


Video Nổi bật