Văn bản khác

Số / Ký hiệu
Trích yếu

V/v kế hoạch Chương trình Nước sạch & VSMTNT

V/v báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014 của Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT

V/v thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

V/v đề xuất định mức hỗ trợ cấp nước sinh hoạt cho người, cho gia cầm, gia súc và thủy lợi để chống hạn vụ Hè Thu, vụ Mùa năm 2014

V/v Hướng dẫn kỹ thuật khoan, đào giếng chống hạn, sử dụng bảo vệ nguồn nước ngầm

V/v báo cáo tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT và Thông tư số 88/2012TT-BTC

V/v thực hiện quy chế công khai tài chính, công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và báo cáo tình hình mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2013.
Trang 1 của 2

Tin đọc nhiều

Hoạt động trong tuần

* Chiến lược quốc gia Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
07/06/2022 | admin2

Chiến lược quốc gia Cấp nước sạch v [ ... ]


ứng dụng CN 4.0 vào thanh toán tiền nước
30/11/1999 | admin2
article thumbnail

Hướng dẫn cài đặt và thanh toán hóa đ [ ... ]


Video Nổi bật