Nhà máy nước sạch Hoài Nhơn

Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

Email In PDF.

* Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.