TRANG CHỦ Bộ chỉ số

Đánh giá chất lượng nước

Quyết định số: 999/QĐ-UBND ngày 24/03/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Email In PDF.

V/v: công bố Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Bình Định năm 2020

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 29 Tháng 7 2021 11:19 )
 
Email In PDF.