Quyết định số: 2746/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Email In PDF.

V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình bổ sung nguồn nước các nhà máy: Nhơn Tân, Phước Sơn, Khu Đông Nam Hoài Nhơn, Đông Nam Phù Cát Xem thêm ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 8 2022 16:32 )