Quyết định số: 2746/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Email In PDF.

V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình bổ sung nguồn nước các nhà máy: Nhơn Tân, Phước Sơn, Khu Đông Nam Hoài Nhơn, Đông Nam Phù Cát Xem thêm ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 29 Tháng 7 2021 10:52 )