TRANG CHỦ Nhà máy NS Nhà máy Nước sạch Bình Tường

Nhà máy Nước sạch Bình Tường

* Quyết Định số: 15/GP-UBND ngày 13/03/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Email In PDF.

Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt  [Xem Thêm]

 

* Quyết Định số: 953 / QĐ - SNN ngày 8/12/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định