Nhà máy Nước sạch Tây Giang

Thông báo V/v chấp nhận đơn đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án cấp nước sinh hoạt và vệ sinh xã Tây Giang, Tây Thuận, Huyện Tây Sơn

Email In PDF.

xem thêm

 

Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

Email In PDF.

* Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 10:38 )