* QUYẾT ĐỊNH Số: 3824/QĐ-UBND. Bình Định, ngày 17 tháng 09 năm 2020

Email In PDF.

Dư án: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước Huyện Phù Cát Xem thêm ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 02 Tháng 7 2021 15:49 )