* QUYẾT ĐỊNH Số: 2767 /QĐ-UBND. Bình Định, ngày 13 tháng 07 năm 2020

Email In PDF.

Dự án: Mở rộng phạm vi cấp cấp nước Tây Giang - Tây Thuận: Xây dựng trạm bơm tăng áp và đường ống phân phối nước sạch cấp nước cho xã Tây Thuận (từ nhà máy nước Tây Giang - Tây Thuận) Xem thêm ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 02 Tháng 7 2021 15:53 )