* QUYẾT ĐỊNH Số:2766 /QĐ-UBND. Bình Định, ngày 13 tháng 07 năm 2020

Email In PDF.

Dự án: Mở rộng phạm vi cấp nước Vĩnh An - Bình Tường: Xây dựng tuyến ống truyền tải và phân phối nước sạch đến xã Tây Phú từ nhà máy cấp nước Vĩnh An - Bình Tường Xem thêm ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 02 Tháng 7 2021 15:29 )