Dự án đầu tư năm 2020 - 2023

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 1207/ QĐ-UBND. Bình Định, ngày 06 tháng 04 năm 2021

Email In PDF.

Quyết ĐịnhPhê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và Kế hoạch
lựa chọn nhà thầu bước khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán
Dự án: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát
 Xem Thêm

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 02 Tháng 7 2021 15:15 )
 

CHỦ TRƯƠNG SỐ: 3224/UBND-KT. Bình Định, ngày 04 tháng 06 năm 2021

Email In PDF.

V/v: Đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn  Xem Thêm

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 02 Tháng 7 2021 15:20 )
 

* QUYẾT ĐỊNH Số:2766 /QĐ-UBND. Bình Định, ngày 13 tháng 07 năm 2020

Email In PDF.

Dự án: Mở rộng phạm vi cấp nước Vĩnh An - Bình Tường: Xây dựng tuyến ống truyền tải và phân phối nước sạch đến xã Tây Phú từ nhà máy cấp nước Vĩnh An - Bình Tường Xem thêm ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 02 Tháng 7 2021 15:29 )
 

* QUYẾT ĐỊNH Số: 2767 /QĐ-UBND. Bình Định, ngày 13 tháng 07 năm 2020

Email In PDF.

Dự án: Mở rộng phạm vi cấp cấp nước Tây Giang - Tây Thuận: Xây dựng trạm bơm tăng áp và đường ống phân phối nước sạch cấp nước cho xã Tây Thuận (từ nhà máy nước Tây Giang - Tây Thuận) Xem thêm ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 02 Tháng 7 2021 15:53 )
 

* QUYẾT ĐỊNH Số 3519/QĐ-UBND. Bình Định, ngày 26 tháng 08 năm 2020

Email In PDF.

Dự án: Mở rộng phạm vi cấp nước khu Đông Nam huyện Hoài Nhơn: Xây dựng trạm bơm tăng áp, đường ống dẫn nước, phân phối nước sạch dọc tuyến đường ĐT639 và các tuyến ống nhánh phân phối (cấp nước 02 thôn: Lâm Trúc 1 và Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh) Xem thêm ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 02 Tháng 7 2021 15:47 )
 
Trang 1 của 2