Dự án đầu tư năm 2020 - 2023

* QUYẾT ĐỊNH Số:2766 /QĐ-UBND

Email In PDF.

Dự án: Mở rộng phạm vi cấp nước Vĩnh An - Bình Tường: Xây dựng tuyến ống truyền tải và phân phối nước sạch đến xã Tây Phú từ nhà máy cấp nước Vĩnh An - Bình Tường Xem thêm ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 20 Tháng 1 2021 07:12 )
 

* QUYẾT ĐỊNH Số: 2767 /QĐ-UBND

Email In PDF.

Dự án: Mở rộng phạm vi cấp cấp nước Tây Giang - Tây Thuận: Xây dựng trạm bơm tăng áp và đường ống phân phối nước sạch cấp nước cho xã Tây Thuận (từ nhà máy nước Tây Giang - Tây Thuận) Xem thêm ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 20 Tháng 1 2021 07:14 )
 

* QUYẾT ĐỊNH Số 3519/QĐ-UBND

Email In PDF.

Dự án: Mở rộng phạm vi cấp nước khu Đông Nam huyện Hoài Nhơn: Xây dựng trạm bơm tăng áp, đường ống dẫn nước, phân phối nước sạch dọc tuyến đường ĐT639 và các tuyến ống nhánh phân phối (cấp nước 02 thôn: Lâm Trúc 1 và Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh) Xem thêm ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 19 Tháng 1 2021 23:34 )
 

* QUYẾT ĐỊNH Số 3824/QĐ-UBND

Email In PDF.

Dư án: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước Huyện Phù Cát Xem thêm ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 19 Tháng 1 2021 23:35 )
 

* Quyết Định số 2746/QĐ-UBND

Email In PDF.

V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình:Bổ sung nguồn nước các nhà máy: Nhơn Tân, Phước Sơn, Khu Đông Nam Hoài Nhơn, Đông Nam Phù Cát Xem thêm ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 19 Tháng 1 2021 23:37 )