Quyết định

Số / Ký hiệu
Trích yếu
The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

V/v Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 2121/QĐ-SNN V/v phân công nhiệm vụ các Phó Giám đốc Sở chủ trì, chỉ đạo các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở phụ trách các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

- Số 2526/SNN-KH ngày 17/7/201 V/v hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
Về việc triển khai phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Trang 1 của 3

Tin đọc nhiều

Hoạt động trong tuần

ứng dụng CN 4.0 vào thanh toán tiền nước
30/11/1999 | admin2
article thumbnail

Hướng dẫn cài đặt và thanh toán hóa đ [ ... ]


ứng dụng CN 4.0 vào thanh toán tiền nước
10/08/2021 | admin2
article thumbnail

Các kênh thanh toán và hình thức thanh toá [ ... ]


Video Nổi bật