Quyết định

Số / Ký hiệu
Trích yếu

V/v Quy định mức chi phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng đối với các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh

V/v ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định

V/v ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.

V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 11/6/2013

V/v ban hành Quy chế Quản lý sử dụng thư viện điện tử công vụ và Văn phòng Điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định.
Quyết định về việc quy định mức hỗ trợ để ứng phó với hạn hán trong sản xuất nông nghiệp và dân sinh năm 2013
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Định đến năm 2020
Trang 2 của 3

Tin đọc nhiều

Hoạt động trong tuần

ứng dụng CN 4.0 vào thanh toán tiền nước
30/11/1999 | admin2
article thumbnail

Hướng dẫn cài đặt và thanh toán hóa đ [ ... ]


ứng dụng CN 4.0 vào thanh toán tiền nước
10/08/2021 | admin2
article thumbnail

Các kênh thanh toán và hình thức thanh toá [ ... ]


Video Nổi bật