Văn bản khác

Số / Ký hiệu
Trích yếu
UBND tỉnh Bình Định
Sở NN & PTNT Bình Định
Tài liệu hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2013. Lưu hành nội bộ
V/v hỗ trợ cho đối tượng nghèo trong thực hiện Dự án cấp nước sạch và VSMTNT vùng miền trung do ADB tài trợ
V/v chấn chỉnh khai thác, sử dụng nước dưới đất phục vụ mục đích cấp nước sinh hoạt trên địa bàng tỉnh

Tin đọc nhiều

Hoạt động trong tuần

Video Nổi bật