Văn bản khác

Số / Ký hiệu
Trích yếu
The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.
UBND tỉnh Bình Định
Sở NN & PTNT Bình Định
Tài liệu hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2013. Lưu hành nội bộ
V/v hỗ trợ cho đối tượng nghèo trong thực hiện Dự án cấp nước sạch và VSMTNT vùng miền trung do ADB tài trợ
V/v chấn chỉnh khai thác, sử dụng nước dưới đất phục vụ mục đích cấp nước sinh hoạt trên địa bàng tỉnh

Tin đọc nhiều

Hoạt động trong tuần

Số:2242 /UBND-KT Bình Định, ngày 23 tháng 04 năm 2021 của UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
02/07/2021 | admin2

V/v: tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc [ ... ]


Video Nổi bật