Bạn thường dùng nguồn nước gì trong sinh hoạt ?

Bạn thường dùng nguồn nước gì trong sinh hoạt ?
Nước máy
21  61.8%
Nước giếng đào
4  11.8%
Nguồn nước khác
4  11.8%
Nước giếng khoan
3  8.8%
Nước khe
2  5.9%
Nước mưa
0  0%

Số người tham gia bình chọn  :  34
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ sáu, 30 Tháng 12 2011 15:09
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ ba, 27 Tháng 7 2021 09:06