Ưu đãi đầu tư công trình nước sạch nông thôn

In
 Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư đang dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn một số quy định của Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn.

uudaicongtrinhnuocnongthon

Công trình cấp nước sạch phục vụ cộng đồng dân cư nông thôn - Ảnh minh họa

Theo đó, các dự án, công trình cấp nước sạch nông thôn phục vụ cho cộng đồng dân cư nông thôn được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất đều không thu tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất.

Trong đó, đất được giao hoặc được thuê cho công trình cấp nước bao gồm: Công trình khai thác và xử lý nước; đường ống và công trình trên mạng lưới đường ống cấp nước; các công trình hỗ trợ quản lý, vận hành hệ thống cấp nước.

Đối với đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê thực hiện dự án, công trình cấp nước sạch nông thôn, tổ chức, cá nhân không được tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản của dự án đầu tư. Cũng như không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng, cho thuê, góp vốn, hay thế chấp, bảo lãnh để vay vốn,...

Nếu tổ chức, cá nhân có nguyện vọng nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất 1 lần để được toàn quyền sử dụng đất hoặc quyền thuê đất thì UBND cấp tỉnh, xem xét, quyết định theo quy định hiện hành. Trong trường hợp này, các tổ chức, cá nhân được trừ chi phí bồi thường đất, hỗ trợ đã ứng trước (nếu có) vào tiền sử dụng đất hoăc tiền thuê đất phải nộp. Cũng như được tính giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền thuê đất vào giá trị tài sản của dự án đầu tư và có các quyền và nghĩa vụ như các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Ưu đãi về thuế và hỗ trợ vốn ban đầu

Về ưu đãi thuế, liên Bộ dự kiến các đơn vị cấp nước có thu nhập từ hoạt động quản lý, khai thác các dự án, công trình cấp nước sạch nông thôn được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động.

Bên cạnh đó, các đơn vị cấp nước thực hiện đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa các dự án, công trình cấp nước nông thôn được hỗ trợ từ nguồn vốn của chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo các mức không quá 90% so với tổng dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã biên giới; không quá 60% đối với vùng đồng bằng; không quá 75% đối với vùng nông thôn khác và không quá 45% đối với vùng thị trấn, thị tứ.

Ngoài ra, các đơn vị cấp nước khi tham gia sản xuất và tiêu thụ nước sạch nếu giá tiêu thụ nước sạch do UBND tỉnh quyết định thấp hơn giá thành được tính đúng, tính đủ theo quy định thì được ngân sách địa phương hỗ trợ bù giá theo khối lượng sản phẩm nước sạch thực tế tiêu thụ. Việc hỗ trợ giá nước cho các đơn vị cấp nước đươc hỗ trợ, thực hiện 2 lần trong năm.

Dự thảo này vừa được liên bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư công bố lấy ý kiến nhân dân.

Theo Trần Mạnh - baodientu.chinhphu.vn 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 19 Tháng 11 2012 14:27 )