Giá nước sinh hoạt huyện Phù Cát 2012 - 2015

In
UBND tỉnh Bình Định -  Quyết định số: 2631/QĐ-UBND ngày 20/09/2013 V/v Phê duyệt đơn giá cung cấp nước sinh hoạt công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp. (nhấn vào đây để xem Quyết Định)
 

 STT

 Đối tượng sử dụng                            

 Đơn giá đồng/m3
(Đã bao gồm thuế VAT)
Năm 2013
Năm 2014 Năm 2015
1 Nước sinh hoạt của các hộ dân cư 4.500 5.000   5.500
2 Phục vụ mục đích công cộng 4.800 5.300 5.800
3 Cơ quan hành chính, sự nghiệp 7.500 8.200 9.000
4 Hoạt động sản xuất vật chất 8.800 9.700 10.700
5 Kinh doanh, dịch vụ 11.800 13.000 14.300

Trong đó:

   - Đơn giá năm 2013 áp dụng kể từ ngày 01/10/2013

   - Đơn giá của các năm 2014 và 2015 áp dụng tại thời điểm ngày 01 tháng 01


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 26 Tháng 9 2013 10:01 )