Điều chỉnh giá nước Covid_19

In
Số: 975 /SNN-KHTH       Bình Định, ngày 06 tháng 5 năm 2020
V/v điều chỉnh giảm giá nước sạch nông thôn trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19Tải 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 24 Tháng 8 2020 13:20 )